Oferta

Oferujemy usługi w zakresie:

GEODEZJA

 • Rozgraniczenia i podziały nieruchomości, mapy stanu prawnego,
 • Przygotowanie dokumentacji do sprzedaży gruntów, budynków i lokali,
 • Zakładanie i modernizacja ewidencji gruntów i budynków,
 • Zakładanie szczegółowych osnów poziomych i wysokościowych technikami: satelitarnymi GPS, poligonowymi i niwelacji geometrycznej,
 • Pomiary sytuacyjno-wysokościowe i sporządzanie map w dowolnych skalach,
 • Sporządzanie map dla celów projektowych: budowa osiedli mieszkaniowych, marketów, dróg i autostrad, zakładów przemysłowych, stacji benzynowych, gazyfikacja, wodociągowanie, elektryfikacja i telefonizacja,
 • Sporządzanie map numerycznych dla celów projektowych, ewidencyjnych oraz potrzeb SIT i GIS,
 • Obsługa geodezyjna budowy (np. zakładu przemysłowego, autostrady, osiedla mieszkaniowego, sieci podziemnego uzbrojenia terenu, stacji redukcyjnej gazu, stacji uzdatniania wody czy oczyszczalni ścieków),
 • Wytyczenia i inne pomiary realizacyjne i specjalne,
 • Pomiary montażowe
 • Inwentaryzacje powykonawcze,

GEOLOGIA

 • Wiercenia geologiczno – inżynierskie,
 • Badanie wskaźnika zagęszczenia gruntów, opracowania fizjograficzne.

WYCENA NIERUCHOMOŚCI I SZKÓD

 • Wycena gruntów, budynków i lokali,
 • Wycena szkód budowlanych i przemysłowych.

PROJEKTOWANIE

 • Projektowanie sieci gazowych i stacji redukcyjnych, sieci teletechnicznych i zasilania energetycznego,
 • Projektowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków,
 • Projektowanie dróg i układów drogowych
 • Projektowanie budynków jedno i wielorodzinnych

REPRODUKCJA I MAŁA POLIGRAFIA

 • Kserokopie i światłokopie do formatu A0 na papierze, folii i kalce,
 • Skanowanie map i rysunków mono i w kolorze o rozdzielczości do 800 dpi, oryginały możliwe do zeskanowania także na płytach aluminiowych i do szerokości 914 mm,
 • Wydruki ploterowe map, projektów i opracowań graficznych przygotowanych w programach CAD do szerokości 1070 mm,
 • Drukowanie małonakładowych wydawnictw i plakatów, nowoczesne oprawianie dokumentacji.

WYKONAWSTWO

 • Budowa sieci gazowych, stacji redukcyjnych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, sieci teletechnicznych i energetycznych w kooperacji z podwykonawcami.

SERWIS i SPRZEDAŻ

 • Oferujemy szeroką gamę sprzętu geodezyjnego i pomiarowego ( odbiorniki GPS, tachimetry, teodolity, niwelatory, łaty, taśmy, tyczki, węgielnice itp.) – nowe i używane.
 • Prowadzimy dystrybucję oprogramowania geodezyjnego i mediów do ploterów, kserokopiarek i drukarek wielkoformatowych,
 • Naprawiamy sprzęt geodezyjny i pomiarowy w ramach gwarancji i w okresie pogwarancyjnym. Na naprawiony sprzęt udzielamy rocznej gwarancji i wypożyczamy zamienny sprzęt na czas naprawy.

Gwarantujemy wysoką jakość prac, dyspozycyjność 24 godz/dobę, terminowość i konkurencyjną cenę do uzgodnienia.