Strona główna

Wielobranżowa Pracownia Geodezyjna GEOIDA Sp. z O.O. od 1988 roku prowadzi jako podstawową swoją działalność usługi w zakresie Geodezji i Kartografii oraz Systemów Informacji o Terenie.
W.P.G. GEOIDA jest uprawniona do występowania w obrocie prawnym i nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o zamówienia publiczne na mocy Art. 19 Ustawy o zamówieniach publicznych.
Firma zarejestrowana jest w : Rejestrze Handlowym pod numerem RHB 272 , a także w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 79224.

Pracownicy W.P.G. GEOIDA posiadają wymagane uprawnienia zawodowe na prowadzenie robót w zakresie geodezji i kartografii, geologii , wyceny oraz projektowania.

W.P.G. GEOIDA zatrudnia:

 • 16 pracowników w dwóch pracowniach geodezyjnych,
 • 4 pracowników w pracowni informatycznej,

W.P.G. GEOIDA dysponuje nowoczesnym sprzętem pomiarowym i informatycznym w tym:

 • 6 automatycznych stacji Totalstation Wild-Leica z rejestracją i kodowaniem danych wraz z odpowiednim oprogramowaniem,
 • 3 stacje pomiarowe GPS Leica z rejestracją danych do pomiarów statycznych i RTK z oprogramowaniem Leica SKI,
 • 3 niwelatory precyzyjne Zeiss , Leica
 • 6 stacji roboczych z licencyjnym oprogramowaniem MicroStation AutoCAD Map 2000 PL i aplikacje do tworzenia map numerycznych, numerycznych modeli terenu oraz inne aplikacje do tworzenia SIT
 • ploter: stołowy DPX 3700 A1, drukarki wielkoformatowe HP DesignJet 750 C+ A0 i HP DesignJet 800 A0
 • 3 dygitizery klasy Summagraphics Microgrid Ultra A0 i A1
 • skaner kolorowy o rozdzielczości 50-800 dpi FSC 8010 COPY A0
 • 6 stanowisk wprowadzania danych i redakcji mapy numerycznej w systemach: GeoGraphics, MGE, EW_MAPA, Digmapa, Inzas, Nobel, Ikart, TerraBit Geo-Map i inne.
 • licencyjne oprogramowanie geodezyjne: GEONET – UNITRANS, C-GEO 4.0 i 5.0, TerraBit 6.0, EGB III, GEO – MAP i inne.

W.P.G. GEOIDA w ciągu dwunastoletniej działalności wykonywała pełen zakres prac geodezyjno-kartograficznych od pomiarów osnów począwszy przez podziały i rozgraniczenia nieruchomości, pomiary syt-wys, opracowanie map metodą tradycyjną i techniką numeryczną na obsłudze geodezyjnej budowy i inwentaryzacji podziemnego uzbrojenia terenu skończywszy.
W.P.G. GEOIDA wykonywała również pełen zakres prac projektowych w branży sanitarnej a więc projekty techniczne sieci i urządzeń wod-kan, sieci gazowych i w branży telekomunikacyjnej projekty techniczne sieci telefonicznych i multimedialnych.